Dominik Hetjmánek, František Polák, Selekce

5. 1. 2011 – 16. 1. 2011

editoři výstavy

Dominik Hejtmánek a František Polák vnímají proces výběru jako svébytnou tvůrčí metodu. Rozhodli se jí aplikovat na sbírku 30 000 diapozitivů, kterou Dominik Hejtmánek shromažďoval 4 roky z desítek různých zdrojů. Sbírka obsahuje fotografie z rodinných a osobních archivů od stovek neznámých autorů, které nikdy neměly ambici stát se uměleckým dílem. Jejich výběr a instalace do galerie je uvádí do neobvyklých významových souvislostí. Všechny diapozitivy byly pořízeny v období mezi 50. a 90. lety minulého století a tématicky je nesnadné zařadit je. Selekce se věnuje nejrůznějším fotografickým stereotypům od portrétu a skupinových fotografií přes dokumentární záběry z cest až po banální snímky přírody a všedního života.

www.selekce.org