Dana Puchnarová, Hledání a nalézání

4. 9. 2013 – 15. 9. 2013

Může umění pomoci lidem? Výstava „Hledání a nalézání“ Dany Puchnarové pořádané k jejím 75. narozeninám, na to chce odpovědět výběrem obrazů, kreseb a grafiky z dlouholetých výzkumů na poli energetického působení čistých barev a tvarů. Již od 7O.let se malířka zabývá myšlenkou posílit výtvarným dílem duševní stav diváka, dát mu pocity radosti a harmonie a to v mnoha cyklech prací, z nichž většina nebyla vystavována. K tomu autorka vydává Malou knížku o čistých barvách s 6O barevnými reprodukcemi, v níž sama divákům vypráví, jak a proč její díla vznikala. Souběžně bude probíhat výstava předchozích etap vývoje díla, které již vstoupilo do dějin českého informelu a bude představeno v Galerii Dolmen, Pštrossova 31, doprovázeno bibliofilským vydáním básní autorky k obrazům ze 60. – 70. let s mnoha dobovými kresbami. Na obou výstavách se tak můžeme vrátit zpět a sledovat i málo známá díla, vzniklá v dobách duchovního útlaku, projít s autorkou cestu od temného existenciálního výrazu ke vznešenosti a dobru geometrie, k využití síly čistých barev a tvarů a vrátit se tak k důvěře v dobrý smysl a řád současného umění.

® foto Jaroslav Kučera