Christian Lang, Reflexe

8. 7. 2015 – 2. 8. 2015

Výstava s názvem „Reflexe“ představuje poutavý průřez tvorbou etablované osobnosti současné německé výtvarné scény, malíře a grafika Christiana Langa. Autor se narodil roku 1953 v Chemnitz v bývalé DDR. Za velmi obtížných podmínek si tvrdošíjně a urputně vybudoval svou uměleckou vizi, se kterou se dokázal prosadit nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí (dosud vystavoval např. v USA, Itálii, Austrálii, Nizozemí, Chile, Finsku, Japonsku, ČR…). Vyučení a  práce v oboru nástrojaře (1979-1984) ho přivedly k experimentaci s rozličnými grafickými technikami a již v roce 1984 si založil vlastní tiskařskou dílnu.  Stal se členem Svazu výtvarných umělců (1984) a od roku 1985 působí jako malíř a grafik ve svobodném povolání. Od roku 1989 je členem BBK / Chemnitzského svazu umělců a členem představenstva uměleckého spolku  Neue Chemnitzer Kunsthütte.

Christian Lang je tvůrcem, který v pestrém kaleidoskopu dnešního umění reprezentuje stálost a tvůrčí pokoru. Respektuje tradiční malířské postupy a pro současnost aktualizuje staré mýty, symboly a klasické ikonografické náměty. Maluje také emocionální, abstrahované krajinné scenérie, inspirované častými cestami, ať už do Austrálie, Číny, Jižní Ameriky či na Island. Viděné, myšlené i cítěné se mu stává tvůrčím podnětem pro přebásnění ve svébytnou malířskou skutečnost, podanou expresivním rukopisem v úderných barevných akordech.

Výstava „Reflexe“ je pozoruhodnou prezentací obrazů a grafik Christiana Langa, příslušníka střední umělecké generace, který tiše, nenápadně, ale jistě zaujal své místo v širším celku současného německého umění.

Kurátorka výstavy PhDr. Rea Michalová Ph.D. 

® foto Jaroslav Kučera