Burdová, Fejlek, Hilská, Vávra, "Petrkov v nás"

20. 4. 2016 – 1. 5. 2016

Marcela Burdová, Vítězslav Fejlek, Jitka Hilská, David Vávra

Dvě malířky Marcela Burdová, Jitka Hilská a malující architekt David Vávra spolu vystavují již od roku 1997, scénograf Vítězslav Fejlek se k nim přidal v roce 2005. Mají za sebou společné výstavy na mnoha místech po České republice, několik výstav v Praze, výstavy ve Švédsku. Pro každou výstavu je zadané společné téma. To, jak k němu kdo přistoupí se ostatní dozvídají zpravidla až na vernisáži.

Další setkání čtyř dávných přátel, již podruhé spojené se jménem  Bohuslava  Reynka a krajinou, která tohoto krásného člověka utvářela a ovlivňovala. Petrkov, tajemné slovo, při kterém se v mysli vynoří věžička zchátralého, tajemného zámečku obklopeného zarostlou zahradou. Každého z autorů oslovilo něco jiného. Pohled z okna často rámovaný obrysem kočky, prostorné schodiště s oprýskanými zdmi, knihovna, mozek domu a hlavně stará kuchyňská kamna, u kterých se choulí drobná postava tohoto renesančního, plachého člověka. Vše toho umocněno básněmi dvou bytostí, které osud spojil s touto krajinou. Suzanne Renaud, francouzská básnířka, překlady jejích básní ji svedly s Bohuslavem Reynkem, vychovali spolu dva syny fotografa Daniela a básníka Jiřího. Oba Petrkov obývali a udržovali odkaz svých rodičů. Ze všech těchto podnětů tedy vystavující čerpali inspiraci a vy můžete posoudit, jak se jim to dařilo.

® foto Jaroslav Kučera