Boris Jefimov, Hořký smích

2005

Foto Pavel Hokynek