Alfréd Symůnek "HLE/DÁNÍ"

31. 10. 2018 – 25. 11. 2018

Výstava obrazů Alfréda Symůnka z let 2017-18.

                                                                                               Svět se nám jeví jako pravdivý a přitom je pro každého jiný.  

                                                                                                                                                             Marcel Proust 

Koloběh hledání a nalézání je významnou součástí lidského bytí. V jakékoliv tvůrčí činnosti se “hledání “ transformuje do díla a stává se tak něčím v pravdě daným, co v okamžiku inspirace autor obdržel a co divákovi dává. Co nalézáme je tak vždy závislé na tom, jak a co hledáme, ať už jako tvůrci nebo příjemci. Souborem expresivně barevných olejomaleb s akcentem na detail autor osobitým způsobem usiluje o interpretaci zdánlivě všedních motivů městské a krajinné scenérie. Je to právě detail, který ozvláštňuje rámec zobrazené situace, v němž je běžný civilní výjev posunut do kontextu nové, objevné estetiky. 

Alfréd Symůnek (nar. 1977 Praha) po absolutoriu Střední umělecké školy Václava Hollara v Praze studoval v ateliéru malby Martina Mainera na Fakultě výtvarného umění  VÚT v Brně (1998-2004). V roce 2004 získal cenu Josefa Hlávky, určenou pro talentované studenty, kteří prokázali výjmečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Autorské výstavy : Nová galerie Praha (2017), galerie Prostor 228 Liberec (2018), účast na celé řadě kolektivních výstav. Žije a pracuje v Praze.

Ve středu 21. listopadu 2018 proběhla prohlídka výstavy komentovaná autorem.

® foto Jaroslav Kučera