Vladimír Jelínek, Obrazy a sklo

19. 5. 2009 – 30. 5. 2009