Štefan Prukner – Bartůšek, Malé formáty (50.-90.léta)

15. 12. 2010 – 2. 1. 2011