Rastislav Michal, Obrazy ze Šáreckého údolí

22. 6. 2011 – 10. 7. 2011