Miloslav Fulín, Písmoviny a Písmovinky

29. 7. 2009 – 9. 8. 2009