Jiřina Žertová, Nové dimenze skla

7. 5. 2014 – 24. 5. 2014