Jednota umělců výtvarných, Letní setkání

15. 8. 2012 – 30. 8. 2012