Jaroslav Kříž, Obrazy z let 1965 – 2012

9. 4. 2014 – 20. 4. 2014