Jaroslav Klápště, Vyhnání z ráje

2. 2. 2011 – 20. 2. 2011