Jan Pištěk, Vzájemná přitažlivost

8. 10. 2014 – 26. 10. 2014