Jan Kanyza, Druhý poločas

3. 4. 2013 – 28. 4. 2013