Igor Korpaczewski – KW, PPPPPainting

6. 10. 2009 – 25. 10. 2009