František Vízner, Ateliér

9. 3. 2011 – 30. 4. 2011