Michal Brix, "Něco dosud nevídaného"

22. 5. 2019 – 9. 6. 2019