Ivan Ouhel, Mimmo Roselli

29. 4. 2020 – 23. 5. 2020

Ouhelovo dílo je svědectvím o tvůrčí svobodě, kterou si umělec dokázal uchovat i přes veškerá omezení,
nejprve především politická, později spíše zdravotní. Je také ukázkou tvůrčího vývoje umělce, kterého
nesvedly z cesty žádné módní vlny v oblasti výtvarného umění ani neznejistily proklamace mnohých kunsthistoriků
o přežitosti tradičních výtvarných technik. Malířovo dílo plynule roste již padesát let a udržuje si jasnou vnitřní logiku.
Dnes již není pochyb o tom, že navýsost osobité vidění a originální rukopis Ouhelových děl jsou zárukou nadčasových kvalit jeho tvorby.

Petr Mach